Steungroep

Wij danken van harte alle mensen die ons in de voorbije jaren financieel gesteund hebben.

Dankzij de grote positieve reactie op onze oproep hebben wij met uw bijdrage en de inzet van al onze leden verder kunnen werken aan de uitbouw van onze Koninklijke Speelschaar S.F.X.

In 2017 willen wij het instrumentarium en de uniformering van onze vereniging verder vernieuwen. 

Daartoe doen wij opnieuw een beroep op uw vrijgevigheid. Weet dat uw financiële inbreng door al de leden gewaardeerd wordt.

U kan ons helpen door lid te worden van onze “STEUNGROEP 2017” en daartoe € 10, € 15, € 25 of meer te storten
op rekening BE76 8508 8689 0495 van de Koninklijke Speelschaar S.F.X. vzw (bedrijven of personen die een onkostennota wensen voor hun storting kunnen dit vermelden op het overschrijvingsformulier).

De Raad van Bestuur en de leden danken u bij voorbaat!